· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

La Junta de Govern aprova les bases per assignar els horts de sa Vinyeta

- 10/10/2018 -
 La Junta de Govern de Ciutadella ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per a l’assignació de l’ús privatiu d’una parcel·la d’hort a sa Vinyeta, adreçada a persones a títol individual i a entitats sense ànim de lucre. A més, també ha aprovat la convocatòria corresponent al present exercici i que es regirà per les bases redactades a aquest l’efecte.

La Junta de Govern aprova les bases per assignar els horts de sa Vinyeta

Imatge10/10/2018

 La Junta de Govern de Ciutadella ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per a l’assignació de l’ús privatiu d’una parcel·la d’hort a sa Vinyeta, adreçada a persones a títol individual i a entitats sense ànim de lucre. A més, també ha aprovat la convocatòria corresponent al present exercici i que es regirà per les bases redactades a aquest l’efecte.

Segons el que ha explicat l’alcaldessa, Joana Gomila, les bases recullen una reforma que amplia els perfils dels eventuals beneficiaris dels horts. Així, a partir d’ara, també podran sol·licitar cessions de parcel·les els col·lectius i les entitats socials, i no només les persones individuals. Caldrà, però, que aquests col·lectius demostrin que hi volen optar per raons educatives, ambientals, pedagògiques o terapèutiques. Hauran de ser entitats sense ànim de lucre, i qualsevol concessió haurà d’estar basada en un projecte explicatiu del benefici social concret que es voldrà assolir.

Per tant, l’ús dels horts ja no quedarà sols restringit a concessions unipersonals, com fins ara.

D’altra banda, també hi haurà una modificació del requisit de l’edat dels beneficiaris. Açò vol dir que, a més dels majors de 65 anys, també en podran sol·licitar les persones a partir de 55 anys que tenguin la condició de pensionistes.

Finalment, el Reglament tindrà un caràcter obert pel que fa a la relació de parcel·les, de manera que no quedi referit exclusivament a sa Vinyeta, com ha succeït fins ara. Així es farà possible regular futurs horts que l’Ajuntament pugui incorporar al programa.

En qualsevol cas, les persones o les entitats beneficiàries hauran de mantenir les condicions d’obtenir una producció hortícola per al consum propi, fer-hi ús de productes ecològics, tenir cura del consum d’aigua i assegurar-hi una correcta convivència.

En total, hi haurà disponibles 15 parcel·les per a ús individual i 2 per a entitats sense ànim de lucre, amb una superfície de 80 m2 cadascuna.

Tornar