· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca "Mirant cap al futur" (bloc 5 de Benestar Social)

Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca Actuarà de moderador Xavier Patiño. Organitzades pel Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis i Observatori Socioambiental de Menorca. Seminari de Ciutadella.

Preguntes orientatives: Com podem avançar en creixement econòmic i benestar social de forma equivalent? Les perspectives de salut i benestar social són millors a Menorca que en altres territoris propers? Quin és el futur dels joves a Menorca?

17:00 h, Ponència Introductòria: Lluís Ballester – Els reptes que tenim les Balears com a societat.
17:40 h, Situació de Menorca: Borja Pellejero – El desenvolupament dels serveis socials a Menorca en el context balear i espanyol.
18:00 h, Ponència 1: Sara Villalonga – La cobertura dels Serveis Socials
18:15 h, Ponència 2: Fernando Salom – Menorca Reserva de la Biosfera... un ecosistema de vida activa.
18:30 h, Descans
18:45 h, Ponència 3: Àngela Janer i Pere Alzina - Educació
19:00 h, Ponència 4: David Serra – El mercat de treball en la Menorca del futur.
19:15 h, Ponència 5: Martí Pol – Joventut

19:30 – 20:30 h, Taula Rodona: Quins són els riscos reals d'exclusió social i residencial a Menorca? Participants: Adolfo Rodríguez (Debat a Bat), Dani Martín (educador social, Càritas), Elisa Marí (CIM), participants pendents de confirmació.

Totes les sessions són obertes al públic. Més informació i inscripcions: http://jornadesrb.ime.cat/

Tornar