· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Modificació d’horaris establiments pel que fa als dies de les festes de Sant Joan

- 04/06/2018 -
L’Ajuntament, amb motiu de les festes de Sant Joan, ha resolt modificar parcialment l’horari dels establiments i de les terrasses de la ciutat. Accediu a la informació per a consultar les variacions sobre el que estableix l'Ordenança municipal reguladora dels horaris que afecten l’oferta turística complementària.

Modificació d’horaris establiments pel que fa als dies de les festes de Sant Joan

Imatge04/06/2018

CANVIS SOBRE EL QUE ESTABLEIX L' ORDENANÇA MUNICIPAL.

Primer.- Augmentar en una hora l’horari de tancament dels establiments i les terrasses establerts al'ordenança municipal reguladora dels horaris d’establiments de l’oferta turística complementària,espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca, únicament per a lesnits del 16 al 17 (vetlla des be), del 22 al 23 (festers) i del 24 al 25 de juny de 2018, amb ocasió de la celebració de la festa local de Sant Joan.

Segon.- Augmentar en una hora l’horari de tancament dels establiments i les terrasses establerts al'ordenança municipal reguladora dels horaris d’establiments de l’oferta turística complementària,espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca, la nit del 23 al 24 excepte els establiments de la zona del Pla de Sant Joan en els que l’augment serà de mitja hora.

Tercer.- Avançar en dues hores l’horari d’obertura dels establiments classificats a l’ordenança amb elgrup A i ubicats en la zona des Pla de Sant Joan, amb ocasió dels actes d’assaigs dels jocs des Pla del matí de dia 24 de juny.


Etiquetes relacionades

Incidències i avisos Sant Joan 2018
Tornar