· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Termini per a la tramitació de venda ambulant durant Sant Joan

- 03/05/2018 -
 Es convoca els interessats a dur a terme la venda ambulant mitjançant carretons mòbils per a la venda de globus i joguines durant els dies 17, 23 i 24 de juny, o mitjançant la instal·lació d'una parada de 2 x 1 m² durant el dia 23 a la plaça des Born per a la venda de mocadors i capells, perquè fins el dia 16 de maig de 2018 presentin la sol·licitud, juntament amb la documentació que se'l demana.

Termini per a la tramitació de venda ambulant durant Sant Joan

Imatge03/05/2018

Es convoca els interessats a dur a terme la venda ambulant mitjançant carretons mòbils per a la venda de globus i joguines durant els dies 17, 23 i 24 de juny, o mitjançant la instal·lació d'una parada de 2 x 1 m² durant el dia 23 a la plaça des Born per a la venda de mocadors i capells, perquè, a partir del dia 2 de maig de 2018, i durant un termini de 15 dies naturals, presentin la sol·licitud, juntament amb la documentació indicada a continuació:

1. Fotocòpia del DNI / NIE del sol·licitant.

2. Acreditació de representació i DNI / NIE del representant (si escau).

3. Justificant d'estar d'alta i al corrent de pagament de les obligacions de Seguretat Social en el règim corresponent.

4. Justificant d'estar al corrent del pagament de les obligacions de l'Agència Tributària.

5. Document descriptiu i fotogràfic del producte a la venda.

6. Document descriptiu i fotogràfic del carretó mòbil que es pretén utilitzar. Dimensions màximes de 2,50 x 0,80 m. En cap cas no es podran utilitzar carretons de supermercat adaptats ni amb rodes petites.

En el cas que existeixin més sol·licituds que punts de venda autoritzables (10 carretons mòbils i 2 parades a la plaça des Born), la preferència de l'autorització i l'assignació d'espais serà establerta d'acord amb l'ordre de registre d'entrada municipal de les sol·licituds formulades, amb la documentació completa.


Etiquetes relacionades

Sant Joan 2018
Tornar