· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Lluís Soler, jardiner municipal, nomenat fabioler substitut per al 2018

- 20/03/2018 -
La Comissió de l’Ajuntament  creada per al nomenament d’un fabioler substitut de la tanda del matí de Sant Joan de 2018 ha acordat el nom de Lluís Soler Carretero.L’elecció ha estat assolida per unanimitat entre tots els membres i sense necessitat de votació. S’ha considerat que la persona candidata era la que més s’aproximava a les necessitats que requereix el càrrec de fabioler.

Lluís Soler, jardiner municipal, nomenat fabioler substitut per al 2018

Imatge20/03/2018

La Comissió de l’Ajuntament de Ciutadella creada per al nomenament d’un fabioler substitut de la tanda del matí de Sant Joan de 2018 ha acordat el nom de Lluís Soler Carretero.

L’elecció ha estat assolida per unanimitat entre tots els membres i sense necessitat de votació. S’ha considerat que la persona candidata era la que més s’aproximava a les necessitats que requereix el càrrec de fabioler.

Amb relació a les sis persones que havien manifestat estar disposades a exercir les funcions, atesa la baixa de Sebastià Salort per circumstàncies personals, la Comissió ha mantingut entrevistes personals amb cadascuna d’elles. N’ha avaluat la capacitació i la disponibilitat per complir les funcions (coneixements de música, coneixements dels protocols, saber qualcar i conèixer els carrers i els noms de Ciutadella) i, finalment, s’ha decantat per la persona esmentada.

Sobre la resta de persones aspirants, una d’elles ha estat descartada pel fet de no tenir garantida, d’aquí al mes de juny, la seva condició de persona treballadora de la plantilla de l’Ajuntament, atès que, ara com ara, sols hi fa una substitució que acaba dins la primera quinzena de maig.

D’altra banda, la Comissió vol fer públic l’agraïment a les sis persones que s’hi han presentat com a candidates, i valora la bona disposició de totes elles. 

Etiquetes relacionades

Festes
Tornar