· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Normativa gràfica

En aquest apartat podreu descarregar tots els recursos gràfics que necessiteu en diferents formats.
 


   

   

 Veure els logotips de tots els serveis de l'Ajuntament

 Veure els logotips de Protecció Civil


  


        Normativa gràfica Ajuntament de Ciutadella        L'objecte d'aquesta Normativa Gràfica és fer conèixer, a totes les persones usuàries de la Imatge visual de l'Ajuntament de Ciutadella, les seves modalitats d'aplicació, les seves diferents versions i la seva adaptabilitat a les més diverses circumstàncies i suports en un esforç de màxima coherència possible.

Aquesta Normativa, la qual es va aprovar al Ple del dia 15/03/2018 afecta tots els serveis municipals. 

Per poder visualitzar i imprimir alguns dels documents PDF d'aquesta Normativa, cal tenir el programa Adobe Acrobat Reader.

Per a adquirir els logotips en format vectorial, per consultes o per obtenir una informació més exhaustiva, adreceu-vos per correu electrònic a comunicacio@ajciutadella.org

Tornar