· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella completarà la millora del carrer Mallorca amb el soterrament del cablejat elèctric

- 12/02/2018 -
 L’Ajuntament de Ciutadella invertirà un total de 76.096,59 € en les obres de soterrament del cablejat elèctric de la xarxa de baixa tensió en el tram comprès entre la plaça des Pins i el carrer Bisbe Juano, amb l’objectiu de completar l’embelliment del carrer Mallorca després de les actuacions que s’han duit a terme en aquesta via urbana a través del Pla insular de cooperació (PIC), i que han comprès la millora de les infraestructures (clavegueram, pluvials, xarxa d’aigua potable, fibra òptica i gas natural), la supressió de barreres arquitectòniques i l’adequació del paviment.

Ciutadella completarà la millora del carrer Mallorca amb el soterrament del cablejat elèctric

Imatge12/02/2018

 L’Ajuntament de Ciutadella invertirà un total de 76.096,59 € en les obres de soterrament del cablejat elèctric de la xarxa de baixa tensió en el tram comprès entre la plaça des Pins i el carrer Bisbe Juano, amb l’objectiu de completar l’embelliment del carrer Mallorca després de les actuacions que s’han duit a terme en aquesta via urbana a través del Pla insular de cooperació (PIC), i que han comprès la millora de les infraestructures (clavegueram, pluvials, xarxa d’aigua potable, fibra òptica i gas natural), la supressió de barreres arquitectòniques i l’adequació del paviment.

El projecte de soterrament de la xarxa elèctrica redactat pels serveis tècnics municipals comprèn dos tipus de treballs. Per una banda, es farà la conversió de la xarxa aèria de baixa tensió, actualment en servei, a subterrània i, per una altra, s’ampliarà la xarxa soterrada per enllaçar els punts de connexió amb diversos llocs de consum.

Les obres inclouen el desmuntatge del cablejat aeri i els pals de formigó i fusta; la canalització de la xarxa; la instal·lació de noves caixes de distribució i de seccionament al llarg de la via urbana; així com la reposició del paviment que en resulti afectat.

Tornar