· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella demana la inclusió de quatre millores urbanes en el PIC de 2018

- 08/02/2018 -
L'Ajuntament ha redactat quatre projectes d'equipaments i millores urbanes de la ciutat, per tal que entrin a formar part del Pla insular de cooperació (PIC), corresponent a l'anualitat de 2018. Els projectes a executar enguany són: Disseny d'una plaça urbana a l' avinguda Josep Mascaró Passarius (zona verda cementeri vell), xarxa d'aigües pluvials al carrer Glosador Vivó, millora d'un tram del Camí de Baix i la instal·lació d'un rocòdrom (projecte d'iniciativa ciutadana).

Ciutadella demana la inclusió de quatre millores urbanes en el PIC de 2018

Imatge08/02/2018

  L’Ajuntament de Ciutadella ha resolt sol·licitar al Consell Insular de Menorca la inclusió de quatre projectes d’equipaments i millores urbanes de la ciutat, per tal que entrin a formar part del Pla insular de cooperació (PIC), corresponent a l’anualitat de 2018 .

La relació prioritzada de projectes que ofereix l'Ajuntament és la següent:

1. Disseny d’una plaça urbana situada a l'avinguda Josep Mascaró Passarius, al carrer Ciutat d’Oristano i al carrer camí Vell a Maó, amb un pressupost de 274.444,94 €.

2. Construcció d’un nova xarxa d’aigües pluvials al carrer Glosador Vivó, amb un pressupost de 28.335,65 €.

3. Redacció d’un projecte per al Camí de Baix, entre el carrer Àngel Ruiz i Pablo i la plaça des Pins, amb un pressupost de 23.932,83 €.

4.
Disseny i instal·lació d’un rocòdrom a la platja Gran, amb un pressupost de 39.967,91 €.

Aquesta llista de millores ja ha rebut la corresponent aprovació de la Junta de Govern Municipal, de manera que, de seguida, serà remesa al Consell Insular, amb la finalitat de sol·licitar la corresponent inclusió en el PIC de 2018.

Tornar