· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Prevenció i seguretat per al control d’articles pirotècnics durant el carnaval

- 08/02/2018 -
 Del dia 9-02-18 al 12-02-18, la Policia Local realitzarà controls de qualsevol tipus d’article pirotècnic, especialment a la zona del centre; i, dins de les possibilitats, s’estendrà a la població en general, per tal de fer complir l’Ordenança municipal sobre normes de comportament en els espais públics i el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. 

Prevenció i seguretat per al control d’articles pirotècnics durant el carnaval

Imatge08/02/2018

Del dia 9-02-18 al 12-02-18, la Policia Local realitzarà controls de qualsevol tipus d’article pirotècnic, especialment a la zona del centre; i, dins de les possibilitats, s’estendrà a la població en general, per tal de fer complir l’Ordenança municipal sobre normes de comportament en els espais públics i el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.  

Es prohibeix fer esclatar qualsevol tipus de petard en la via pública.L’Ajuntament pot imposar qualsevol de les sancions per infraccions lleus en matèria de tinència i ús en la via pública d’artefactes pirotècnics per part de particulars. L’incompliment de les infraccions lleus se sancionarà amb una multa de fins a 750 euros. Durant la instrucció de l’expedient sancionador, i, si escau, durant l’execució de la sanció imposta, els articles pirotècnics intervinguts es dipositaran en un establiment degudament habilitat, i quedaran a disposició de l’autoritat competent per a la sanció.

Tornar