· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Indicadores de Transparencia (ITA)


Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
 

- Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
- Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
- Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipal, informes i resolucions judicialsPàgina web, relacions amb els ciutadans, societat i participació ciudadana
 

- Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
- Participació ciutadana i informació d'interés pel ciutadàTransparència económico-financera
 

- Informació comptable i pressupostaria
- Transparència pel que fa a ingresos, despeses i deute municipalTransparència en les contractacions, convenis, subvencions i serveis
 

- Contractacions
- Convenis, encomanes de despeses i subvencions
- Subministradors i costos dels serveisTransparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i mediambient
 

- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
- Informació sobre licitacions d'obres públiques
- Urbanisme i obres d'infraestructuraDret d'accés a la informació
 

- Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la inf. pública
- Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública
 


 

Tornar