· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella destinarà els dos milions d'€ dels projectes financerament sostenibles a importants actuacions per a millorar la eficiència enèrgètica i l'ús de l'aigua

- 05/12/2017 -
L'Ajuntament iniciarà la primera fase del clavegueram de Cala Morell, renovarà la xarxa de clavegueram i d’aigua potable del carrer Mossèn Salord i Farnés, substituirà la gespa artificial dels camps de futbol i les lluminàries de les instal·lacions esportives amb l'aportació de la part del superàvit del Consell de Menorca que pertoca al municipi

Ciutadella destinarà els dos milions d'€ dels projectes financerament sostenibles a importants actuacions per a millorar la eficiència enèrgètica i l'ús de l'aigua

Imatge05/12/2017

 L’Ajuntament de Ciutadella rebrà un total de 2.074.022 € per part del Consell Insular de Menorca per desenvolupar projectes d’inversió financerament sostenibles entre 2017 i 2018, com a part dels 8,6 milions que l’administració insular repartirà entre tots els municipis gràcies al superàvit de l’exercici 2016.

La principal inversió de Ciutadella amb aquesta partida és la que dedica als projectes que milloren l’eficiència en l’ús d’aigua. En concret, s’executarà la primera fase de la xarxa de clavegueram de Cala Morell. Es preveu construir una estació de bombeig general i 6.320 ml de canonada d’impulsió de fossa per a transportar les aigües residuals. La inversió, que compta amb un pressupost d’1.245.577 €, permetrà eliminar l’estació depuradora que ha quedat insuficient i obsoleta, i disminuir la contaminació per la falta de clavegueram. Posteriorment a l’execució d’aquestes obres, es realitzarà la xarxa de sanejament a l’interior de la urbanització. Es preveu licitar el projecte de la primera fase el proper març de 2018 i que s’executin les obres en un termini de quatre mesos.

El segon projecte per millorar l’eficiència de l’aigua es farà als carrers Mossèn Salord i Farnés, Josep M. Fivaller i en un tram de la plaça Jaume II. Tant la xarxa d’aigua potable com la de clavegueram es troben en molt males condicions i es produeixen fuites; a part que tampoc hi ha xarxa de pluvials, amb el problema d’inundacions que això comporta. Amb una inversió de 392.133 €, el projecte preveu renovar completament la xarxa de clavegueram i aigua potable, a més d’instal·lar-hi la xarxa d’aigües pluvials. Es licitarà el febrer de 2018, amb un termini de quatre mesos. Aquest projecte és una de les peticions que van fer els veïns de la zona en una de les visites als barris que l’equip de govern duu a terme.

Una altra part de la inversió es dedicarà a substituir la gespa artificial dels tres camps de futbol 11 municipals de Ciutadella: Sant Antoni, Sami i Son Marçal. La gespa artificial d’aquestes tres instal·lacions es troba actualment en un estat molt degradat, al final de la seva vida útil i provoca accidents i lesions. En total, s’aporten 540.000 € i les obres es licitaran a partir de febrer de 2018, per executar-se entre el juny i el setembre.

La darrera línia que el Consell subvenciona és la d’actuacions d’eficiència energètica a les instal·lacions esportives. En el cas de Ciutadella, amb un total de 166.311 euros, se substituiran les lluminàries actuals per sistemes més eficients que permetin reduir els paràmetres lluminosos, millorar la regulació dels nivells i posar al dia els bolletins de les instal·lacions elèctriques. En el cas dels camps de futbol, també se'n reduirà la contaminació lumínica per limitar les emissions cap al cel, s’empraran temperatures de colors adequades a l’entorn i s’introduiran sistemes de gestió de la intensitat de la llum.


Tornar