· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella brinda al Ministeri de Justícia la cessió immediata dels terrenys de Santa Rita per a edificar-hi els jutjats

- 01/12/2017 -

 <strong>L</strong><strong>’Ajuntament de Ciutadella</strong> s’ha adreçat al Ministeri de Justícia per demanar la redacció i la signatura d’un <strong>conveni de cessió dels terrenys de Santa Rita</strong> on s’hauran de construir els nous jutjats.Són, ara mateix, un total de 9.161 metres quadrats, dels quals <strong>seran objecte de cessió 6.000</strong>. L’Ajuntament de Ciutadella s’ha adreçat al Ministeri de Justícia per demanar la redacció i la signatura d’un conveni de cessió dels terrenys de Santa Rita on s’hauran de construir els nous jutjats.Són, ara mateix, un total de 9.161 metres quadrats, dels quals seran objecte de cessió 6.000.

Ciutadella brinda al Ministeri de Justícia la cessió immediata dels terrenys de Santa Rita per a edificar-hi els jutjats

Imatge01/12/2017

 <strong>L</strong><strong>’Ajuntament de Ciutadella</strong> s’ha adreçat al Ministeri de Justícia per demanar la redacció i la signatura d’un <strong>conveni de cessió dels terrenys de Santa Rita</strong> on s’hauran de construir els nous jutjats.Són, ara mateix, un total de 9.161 metres quadrats, dels quals <strong>seran objecte de cessió 6.000</strong>. L’Ajuntament de Ciutadella s’ha adreçat al Ministeri de Justícia per demanar la redacció i la signatura d’un conveni de cessió dels terrenys de Santa Rita on s’hauran de construir els nous jutjats.

Després d’haver complit els principals requisits que el Ministeri demanava per fer-se càrrec d’un projecte i de la posterior edificació de l’edifici judicial, l’alcaldessa considera que l'Ajuntament està en disposició de fer la petició formal. En efecte, en el curs dels darrers mesos, s’ha fet la modificació del Pla general per tal de permetre els equipaments administratius, de manera que ja és legalment possible construir els jutjats de Ciutadella en terrenys de la vella finca de Santa Rita. Són, ara mateix, un total de 9.161 metres quadrats, dels quals seran objecte de cessió 6.000.

L’altre requisit era la plena possessió de la propietat sobre aquests terrenys, cosa que ja està plenament legalitzada davant el Registre de la Propietat.

L’Ajuntament proposa que, en un termini breu de temps, es faci una visita in situ de les parcel·les afectades, com a fase prèvia a la formalització del conveni de cessió.Etiquetes relacionades

Ordenament del Municipi Infrastructures
Tornar