Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament aprova dues línies de subvenció: per a entitats que promouen l'atenció social i per a projectes mediambientals

- 31/10/2017 -
La Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat les bases que han de regular la concessió de subvencions en dos camps d'activitat social. D'una banda, a entitats sense ànim de lucre dedicades a afavorir el medi ambient. I de l'altra, per ajudar a aquelles entitats, també sense ànim de lucre, que desenvolupen activitats que promouen l'atenció i promocionen la salut de les persones en situació d'especial necessitat. El termini per a sol·licitar-les és d'un mes des de la publicació al BOIB. Accediu a la notícia i consulteu les bases.

L'Ajuntament aprova dues línies de subvenció: per a entitats que promouen l'atenció social i per a projectes mediambientals

Imatge31/10/2017

La Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat les bases que han de regular la concessió de subvencions en dos camps d'activitat social. D'una banda, a entitats sense ànim de lucre dedicades a afavorir el medi ambient. I de l'altra, per ajudar a aquelles entitats, també sense ànim de lucre, que desenvolupen activitats que promouen l'atenció i promocionen la salut de les persones en situació d'especial necessitat. El termini per a sol·licitar-les és d'un mes des de la publicació al BOIB (comproveu la data als documents adjunts).

Per al primer cas, les presents bases reguladores s'adrecen a entitats sense ànim de lucre i a centres educatius que desenvolupen activitats o projectes a favor del medi ambient del municipi, que afavoreixin la conscienciació i sensibilització envers el medi ambient i l'educació ambiental al municipi de Ciutadella de Menorca.

Hi podran presentar sol·licituds les persones jurídiques, públiques o privades, ja siguin entitats, associacions o organismes legalment constituïts i inscrits en el Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com en el Registre d'Entitats Municipal.

Per al segon cas, la intenció de les bases és establir l'atorgament de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen activitats que promouen l'atenció i promocionen la salut de les persones en situació d'especial necessitat, ja sigui per motius de salut, de discapacitat i/o de dependència o per altres factors socials.

També hi podran presentar sol·licituds les persones jurídiques, públiques o privades i sense ànim de lucre, ja siguin entitats, associacions o organismes legalment constituïts i inscrits en el Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més d'aquelles que figuren en el Registre d'Entitats Municipal.

Tornar