· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Nova trobada del Consell de Ciutat

- 24/10/2017 -
Demà, dimecres 25, tindrà lloc una reunió del Consell de Ciutat, com a òrgan de participació ciutadana obert. La reunió es farà al Centre Municipal d'Art (Carrer des Seminari, 5) a les 19.30 h.

Nova trobada del Consell de Ciutat

Imatge24/10/2017

Demà, dimecres 25, tindrà lloc una reunió del Consell de Ciutat, com a òrgan de participació ciutadana obert. La reunió es farà al Centre Municipal d'Art del Carrer des Seminari, a les 19.30 h.

Atenent les funcions principals d’aquest òrgan, es proposa tractar els punts següents com a ordre del dia:


  1. Aprovació de l'acta anterior.

  2. Esborrany pressuposts 2018.

  3. Recollida propostes PIC 2018

  4. Torn obert de paraules.


Convocatòries i Actes del Consell de Ciutat El Consell de Ciutat és l'espai més representatiu de participació i deliberació dels temes que afecten la globalitat de la ciutadania, amb la funció principal de debatre i assessorar sobre les grans línies estratègiques per a un desenvolupament equilibrat i sostenible per a la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Ciutadella. La seva finalitat, per tant, és assistir els poders públics locals i implicar de la millor manera possible el conjunt d'agents institucionals i individuals en l'activitat municipal i en el seguiment del futur de la ciutat. Alhora, també és un espai de trobada entre els actors locals del nostre municipi.

Tornar