Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció que presenta el PP en relació a la modificació de l'Ordenança fiscal num. 1 reguladora de l'impost sobre els bens immobles

- 21/09/2017 -
Instar a l'equip de govern que, de cara a la redacció dels pressupostos de l'exercici 2018, modifiqui l'ordenança fiscal num. 1 reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles, i la deixi a nivells impositius que hi havia abans de l'entrada en vigor del RDL 20/2011

Moció que presenta el PP en relació a la modificació de l'Ordenança fiscal num. 1 reguladora de l'impost sobre els bens immobles

 

Tornar