Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció en relació a s'estat en què es troba s'estructura des pont de Cala Galdana

- 21/09/2017 -
1. Encarregar un certificat de solidesa urgent a conèixer es veritable estat de s'estructura...

2. Enviar còpia de dit certificat als diferents grups de l'oposició.

3. Habilitar una partida pressupostària per a arreglar s'estructura...

Moció en relació a s'estat en què es troba s'estructura des pont de Cala Galdana

 

Tornar