Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament borina per la igualtat i promou la participació ciutadana per al Pla d'Igualtat

- 18/05/2017 -
L'Ajuntament ha iniciat la redacció del seu primer Pla d'igualtat i, per açò, vol recollir l'opinió ciutadana, per conèixer la realitat amb relació a la desigualtat de gènere a Ciutadella. Per a promoure la participació ciutadana, es preveu la realització d'una enquesta ciutadana, de diverses entrevistes a col·lectius i d'un cicle de diàlegs cafè. A partir de tota la informació recollida, l'Ajuntament podrà valorar quines accions són necessàries per avançar cap a un municipi en igualtat.

L'Ajuntament borina per la igualtat i promou la participació ciutadana per al Pla d'Igualtat

ImatgeCiutadella ha començat a elaborar el seu primer pla d'igualtat durant aquest any 2017. En aquests moments està en la fase de conèixer quina és la situació amb relació a la igualtat de gènere al nostre municipi, i per açò és necessari recollir informació respecte al tema.

Una primera tasca que s'ha fet és recopilar dades socioeconòmiques de Ciutadella desagregades per sexe: dades demogràfiques, d'ocupació i d'atur, de formació... Per a l'Ajuntament és important complementar aquestes dades estadístiques amb l'opinió, l'experiència i la vivència directa que tenguin els veïns i les veïnes del municipi, que es recolliran a través de diverses eines de participació. Una d'aquestes és l'enquesta que té previst realitzar entre la ciutadania del municipi el proper dissabte 20 de maig a la plaça del Roser, de 10 a 13 hores.

Paral·lelament, l'Ajuntament també ha posat en marxa un cicle de diàlegs cafè a través del qual vol generar un debat i conèixer l'opinió de la gent entorn de temes més concrets, com ara la conciliació de la vida laboral, familiar i personal (previst per al proper 24 de maig al local social del Cercle Artístic a les 18 hores), la corresponsabilitat (previst per al setembre) i també sobre violència de gènere (previst per al novembre).

Per últim, l'Ajuntament també realitzarà entrevistes en diferents col·lectius i espais de participació, com són el Consell d'Acció Social, el Consell Escolar Municipal, el Patronat d'Escoletes, el Patronat de l'Hospital i altres.

Aquest primer pla d'igualtat es fa gràcies a la col·laboració d'una jove qualificada especialitzada en psicologia que l'Ajuntament ha pogut contractar gràcies a una subvenció del SOIB. L'Ajuntament, des del mes de febrer del 2017, està adherida a la subvenció del SOIB per a la contractació de persones joves desocupades, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançat pel Fons Social Europeu, el Programa operatiu d’ocupació juvenil (2014 – 2020) i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE). L’objectiu és oferir oportunitats de feina a persones majors de 18 anys i menors de 30 amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per tal d’executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals.

Es preveu que la redacció del Pla d'igualtat estigui enllestida a finals de novembre, que és quan acaba el termini de contractació de la jove qualificada.                         

Tornar