Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

La Policia Local rep formació en primers auxilis sanitaris

- 17/05/2017 -
A les dependències de la Policia Local, un grup d'agents ha participat avui en unes pràctiques de primers auxilis sanitaris. Els exercicis desenvolupats han permès conèixer l'ús dels aparells desfibril·ladors i l'ús de bombones d'oxigen. Es tracta d'una de tantes accions contemplades en el vigent pla de formació permanent del servei. Les pràctiques formen part de les actuacions programades en el pla d'emergències específiques de Sant Joan i, alhora, en previsió de la temporada turística de 2017.

La Policia Local rep formació en primers auxilis sanitaris

ImatgeA les dependències de la Policia Local de Ciutadella, un grup d'agents ha participat avui en unes pràctiques de primers auxilis sanitaris. Les pràctiques formen part de les actuacions programades en el Pla d'emergències específiques de Sant Joan i, alhora, en previsió de la temporada turística de 2017.

Els exercicis desenvolupats han permès conèixer l'ús dels aparells desfibril·ladors DESA i l'ús de bombones d'oxigen. Es tracta d'una de tantes accions del vigent pla de formació permanent de la Policia de Ciutadella.

Cal recordar que el pla esmentat conté onze accions, entre classes i pràctiques, amb un total de trenta-dues hores. En alguns casos són d’assistència obligatòria; i en d’altres, voluntària per als efectius del Cos. Per matèries, afecten qüestions com ara l’actuació amb menors; la instrucció de diligències penals; la tinença d’animals; l’atenció ciutadana i de serveis d’emergències, inclòs l’ensinistrament en recuperació cardiopulmonar; la identitat de gènere; la protecció de l’atmosfera, els renous i les vibracions; o el coneixement dels operatius policials especials per a les festes de Sant Joan, etc.

L’Ajuntament considera molt valuosos els plans de formació dels comandaments i dels efectius de la Policia Local, per tal d’assegurar una resposta adient, eficaç i ajustada als reglaments, de manera que el servei ciutadà sigui cada dia més competent i professionalitzat.

En gran part, però, aquesta programació de cursos de reciclatge vénen a cobrir la manca de propostes formatives de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAB), atès que, darrerament, s’hi noten a faltar.

Tornar