Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Termini per a la tramitació de venda ambulant durant Sant Joan

- 05/05/2017 -
L'Ajuntament  ha convocat les persones interessades a realitzar venda ambulant (és a dir, mitjançant elements mòbils o parades) durant les festes de Sant Joan per a que presentin les sol·licituds corresponents entre els dies 1 i 7 de juny. 

Termini per a la tramitació de venda ambulant durant Sant Joan

ImatgeL’Ajuntament de Ciutadella convoca les persones interessades a realitzar la venda ambulant mitjançant carretons mòbils de globus, joguines i d’altres productes similars durant les festes de Sant Joan els dies 19, 23 i 24 de juny; i també convoca les persones venedores amb parades per instal·lar el 23 a la plaça des Born per a la venda de mocadors i capells. A tots dos grups se’ls informa que, a partir del dia 1 de juny vinent, i durant un termini de set dies naturals, presentin les sol·licituds, juntament amb la documentació indicada a continuació:


  1. Fotocòpia del DNI / NIE de la persona sol·licitant.

  2. Acreditació de representació i DNI / NIE de la persona representant (si escau).

  3. Justificant d'alta i que s'està al corrent de pagament de les obligacions de Seguretat Social en el règim corresponent.

  4. Justificant d'estar al corrent de pagament de les obligacions de l'Agència Tributària.

  5. Document descriptiu i fotogràfic del producte per a la venda.

  6. Document descriptiu i fotogràfic del carretó mòbil que es pretén utilitzar. Dimensions màximes de 2,50 x 0,80 m. En cap cas no es podran utilitzar carretons de supermercat adaptats ni amb rodes petites.

Tornar