Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella presenta el projecte per a l'atenció de les famílies en situació de risc d'exclusió social amb infants menors de tres anys

- 03/05/2017 -
Ha tingut lloc a la seu de l’Equip d’Atenció Primerenca de Menorca una trobada per tal de presentar el pla de treball de les dues educadores socials contractades pel Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella a través de la convocatòria de Joves Qualificats del SOIB. L’objectiu principal del projecte és reduir les conseqüències de la pobresa infantil en algunes famílies mitjançant el treball intensiu, integral i integrat en aquestes famílies.

Ciutadella presenta el projecte per a l'atenció de les famílies en situació de risc d'exclusió social amb infants menors de tres anys

ImatgeHa tingut lloc a la seu de l’Equip d’Atenció Primerenca de Menorca una trobada per tal de presentar el pla de treball de les dues educadores socials contractades pel Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella a través de la convocatòria de Joves Qualificats del SOIB .A la trobada hi han assistit la regidora d’Educació, Nati Benejam, i les directores de les escoles infantils, acompanyades per un membre de les APIMA de cada escoleta.

L’objectiu ha estat presentar les tasques que, des del mes de març i fins a finals de novembre de 2017, duran a terme les dues educadores socials dins un projecte centrat en l’atenció a les famílies en situació d’exclusió social amb infants menors de tres anys al municipi de Ciutadella. Algunes de les tasques a destacar són les següents:


  • L’acompanyament individualitzat a les famílies en situació de vulnerabilitat per mor de la seva situació socioeconòmica, amb la potenciació de les fortaleses i les habilitats de tots els membres de la família, amb el reforç dels llaços familiars i socials, i amb respostes efectives i coherents a les necessitats detectades.

  • L’elaboració d’una eina d’avaluació per afavorir la detecció de dificultats socials i familiars dins la xarxa d’escoletes del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella que permeti identificar els factors d’exclusió i inclusió dels centres.

  • La confecció d’un catàleg de bones pràctiques amb relació a la inclusió social a les escoletes, partint de la recollida d’experiències ja implementades a les escoletes i la incorporació de noves propostes.


La justificació del projecte recau en les noves realitats socials que convergeixen a les escoles i que reclamen noves respostes educatives. D’ençà que es té cura dels infants menuts i es creu en la reversibilitat de l’exclusió social, hom cerca en l’empoderament educatiu de les famílies l’estratègia fonamental d’inclusió social.

En l’acompanyament a les famílies s’ha anat confirmant que els infants són tan factors de problematització de les circumstàncies familiars com de motivació, i, alhora, de punt d’inflexió per al canvi de dinàmica familiar. Per tant, és evident que l’acompanyament de les famílies ha de fer-se especialment present, ajustat a l’arribada dels infants i aprofitant que els primers anys de vida convoquen especials energies i capacitat de mobilització de les estructures familiars. 
Tornar