Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Les entitats que vulguin sortir a la Guia d'Estiu han de remetre la informació de les activitats a l'Ajuntament abans del 28 d'abril

- 20/04/2017 -
L'Ajuntament, des del Servei d'Educació, informa que es torna a publicar la Guia d'Activitats d'Estiu que edita cada any, per tal de facilitar el màxim d'informació a les famílies, i així afavorir la conciliació familiar i laboral durant els mesos de vacances escolars. Aquelles entitats interessades que no hagin sortit a la Guia d'Estiu 2016 i que tenguin els requisits que es fixen a les mesures provisionals amb relació a les activitats de temps lliure infantil i juvenil han de remetre la informació de les activitats al Ajuntament abans de dia 28 d' abril. 

Les entitats que vulguin sortir a la Guia d'Estiu han de remetre la informació de les activitats a l'Ajuntament abans del 28 d'abril

ImatgeL'Ajuntament, des del Servei d'Educació, informa que es torna a publicar la Guia d'Activitats d'Estiu que edita cada any, per tal de facilitar el màxim d'informació a les famílies, i així afavorir la conciliació familiar i laboral durant els mesos de vacances escolars.

Aquelles entitats interessades que no hagin sortit a la Guia d'Estiu 2016 i que tenguin els requisits que es fixen a les mesures provisionals amb relació a les activitats de temps lliure infantil i juvenil, aprovades pel Ple del CIM el 28-01-2008 (BOIB núm. 16 de 02/02/2008) i d’acord amb el Decret 18/2011 de l'11 de març que regeixen les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupen a les Illes Balears, es poden posar en contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Ciutadella abans del 28 d'abril a projecteseducatius@ajciutadella.org o als telèfons de contacte 971 38 10 50 (345) o 628 24 41 87.

Tornar