Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Campanya Ciutadella Neta: implica-t'hi!

- 30/03/2017 -
Dins el marc de la Campanya Ciutadella Neta que l'Ajuntament fa mesos que impulsa a través de diferents accions, ara demana la implicació ciutadana per a conèixer l'opinió i la visió dels veïns i de les veïnes de Ciutadella sobre allò que funciona i allò que s'ha de millorar del nostre municipi. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament posa al vostre abast una senzilla eina anomenada DAFO, que permet explicar i fer propostes sobre com tenir una ciutat més agradable i neta. Hi pot participar tothom que ho vulgui fer, i serà a través del web. La vostra col·laboració és important, perquè entre tots i totes FEIM CIUTAT.

Campanya Ciutadella Neta: implica-t'hi!

Imatge Dins el marc de la Campanya Ciutadella Neta que l'Ajuntament fa mesos que impulsa a través de diferents accions, ara demana la implicació ciutadana per a conèixer l'opinió i la visió dels veïns i de les veïnes de Ciutadella sobre allò que funciona i allò que s'ha de millorar del nostre municipi. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament posa al vostre abast una senzilla eina anomenada DAFO, que permet explicar i fer propostes sobre com tenir una ciutat més agradable i neta. Hi pot participar tothom que ho vulgui fer, i serà a través del web. La vostra col·laboració és important, perquè entre tots i totes FEIM CIUTAT.

Des de l'Ajuntament, s'han detectat una sèrie de problemàtiques relacionades amb la neteja dels carrers, amb l'ús dels contenidors, amb abocaments incontrolats... que provoquen un estat insalubre de la via pública i dels entorns de la nostra ciutat. L'Ajuntament, preocupat davant aquesta situació, ha posat tots els mitjans dels quals disposa per fer-hi front, tant humans com materials. A més, en els darrers mesos, ha posat en marxa noves actuacions i n'ha reforçat algunes que ja es feien des de diferents serveis -com ara Neteja Viària, Medi Ambient, Seguretat Ciutadana, Turisme i Projecte de Ciutat- per aconseguir una millora en l'aspecte i la neteja del nostre municipi:

- Augment de la neteja dels carrers del nucli antic amb aigua (agost 2016).

- Recollida extraordinària d'estris i de residus voluminosos (desembre 2016).

- Augment del servei de neteja durant els dies festius a l'estiu del 2016.


Però, des de l'Ajuntament també, som conscients que, per fer front a aquesta problemàtica, és indispensable la implicació de tothom per aconseguir solucionar-ho, perquè tots i totes som responsables de tenir cura de l'entorn del nostre poble. Amb una bona col·laboració ciutadana es podria reduir el volum de residus voluminosos al mig del carrer, el mal ús dels contenidors, el fet de tirar coses en terra, etc. i l'Ajuntament podria reduir els recursos que dedica a la gestió dels residus.

Per exemple, cal saber que si tiram un residu als contenidors de recollida selectiva ens paguen, a l'Ajuntament, quasi 30 €/tona per la recollida d'aquest tipus de fems. En canvi, si tiram el residu al fem general, la recollida i la gestió d'aquest té un cost per l'Ajuntament, que ha de pagar a una empresa perquè el reculli i el gestioni.

La col·laboració i la participació ciutadana també és important per analitzar quines dificultats hi ha, quines necessitats existeixen i com es poden millorar la neteja de Ciutadella i la implicació ciutadana. És important comptar amb la visió i la vivència quotidiana de tots els veïns i les veïnes, les entitats, les empreses i la resta de col·lectius. Aquesta informació serà molt útil a l'Ajuntament per complementar la visió que ja té i per definir les accions a realitzar per millorar entre totes i tots la ciutat que volem.

Per a facilitar la vostra participació, posam al vostre abast doncs aquesta senzilla eina anomenada DAFO, que com hem dit ens servirà per identificar allò que funciona i allò que s'ha de millorar del nostre municipi i també per identificar amb quins recursos comptam o quines propostes hi hauria per fer front a la problemàtica que es planteja de neteja de Ciutadella. DAFO: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.
Tornar