Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Conferència "Fent de les utopies una realitat. Creació de biblioteques públiques a barris marginals"

Conferència A càrrec de Mercedes Carmona, bibliotecària i dinamitzadora de la Biblioteca Popular de La Rivera (Argentina). Organitzada per la Xarxa de Biblioteques de Menorca. Sala d'Actes de la Casa de Cultura. Gratuït.

Tornar