Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Aquesta àrea o grup inclou totes les despeses que efectuï l’entitat local en relació amb la sanitat, l’educació, la cultura, amb l’oci i el temps lliure, l’esport, i, en general, totes les tendents a l’elevació o millora de la qualitat de vida.

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa.

31. SANITAT


32. EDUCACIÓ


33. CULTURA


34. ESPORTS


Tornar