Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella segueix fent feina amb les agrupacions de voluntaris de Protecció Civil de Mallorca i Menorca perquè col·laborin en les festes de Sant Joan

- 14/03/2017 -
El regidor de Seguretat Ciutadana, Oriol Baradad, va assistir a les reunions de les agrupacions de Mallorca i de Menorca els passats dies 7 i 9 de març. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament es valora molt positivament la participació de les AVPC en el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan.

Ciutadella segueix fent feina amb les agrupacions de voluntaris de Protecció Civil de Mallorca i Menorca perquè col·laborin en les festes de Sant Joan

ImatgeEl passat dia 7 de març, el regidor de Seguretat Ciutadana va assistir a la reunió de les diferents agrupacions de voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Mallorca, celebrada a Llubí, on també hi havia el director general d’Emergències, Pere Perelló, i en la qual es va tractar la presencia de les agrupacions de voluntaris a les festes de Sant Joan del 2017.

El regidor de Seguretat Ciutadana va expressar la voluntat de l’Ajuntament de Ciutadella de seguir millorant el dispositiu de seguretat de les festes i poder aclarir dubtes que es poguessin generar amb vista al dispositiu preparat per al 2017.

En aquesta reunió també es va informar de les modificacions i de les millores que s'havien fet per al funcionament de la coordinació de les diferents agrupacions durant les festes de Sant Joan.

També es va informar a les AVPC que s'estava fent feina amb el Pla director de les festes de Sant Joan aprovat el 2016 i amb la introducció del Pla d'autoprotecció del Caragol des Born.

Una vegada més, serà primordial definir les funcions que els Voluntaris han de fer durant les festes i quines activitats farà la Unitat Operativa d'Emergències, que també desplaçarà efectius a les festes de Sant Joan.

Des de diferents AVPC de Mallorca es va posar de manifest que els canvis apareguts a les festes de Sant Joan del 2016 havien estat molt positius i que no tindrien inconvenient a participar en el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan de 2017.

Igualment, el passat 9 de març, el regidor de Seguretat Ciutadana va assistir a la reunió de les AVPC de Menorca, realitzada a Alaior, per informar dels canvis que hi hauria en el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan.

En aquesta reunió també hi van assistir el director general d’Emergències, Pere Perelló, i el cap de la Unitat Operativa d'Emergències, Felipe Ortiz. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella es valora molt positivament la participació de les AVPC en el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan, i per aquest motiu se segueix fent feina per tal que puguin venir a col·laborar.

Tornar