Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Segueix oberta "La pintura nua" al Roser

Segueix oberta Exposició amb obra de Matias Quetglas, organitzada pel Consell Insular de Menorca. Sala municipal d'exposicions El Roser, fins al 15 d'abril. Gratuït.

Horari de visita: de dilluns a dissabte, de 10:30 a 13:30 h, i de 17:30 a 20:30 h.

Tornar