Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta de l'Area d'Organització i Seguretat Ciutadana

- 16/02/2017 -
Bonificació de l'IBI de l'exercici 2017 al Club Tennis Ciutadella

Aprovar una bonificació del 67% de l'impost sobre Béns Immobles (IBI) per l'exercici 2017 al Club Tennis Ciutadella al considerar-se que una part de les activitats economiques que desenvolupen sòn d'especial interes o utilitat municipal.

No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.

Proposta de l'Area d'Organització i Seguretat Ciutadana

Bonificació de l'IBI de l'exercici 2017 al Club Tennis Ciutadella

Aprovar una bonificació del 67% de l'impost sobre Béns Immobles (IBI) per l'exercici 2017 al Club Tennis Ciutadella al considerar-se que una part de les activitats economiques que desenvolupen sòn d'especial interes o utilitat municipal.

No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.

Tornar