Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció que presenta el PP, en relació a la distribució de fruites i hortalisses a les escoles

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Govern de les Illes Balears a què faixí extensiva l'ajuda per la distribució de productes dels sectors de fruita i hortalisses, de les fruites i hortalisses transformades i del plàtan als fillets que "...assistí amb regularitat a guarderies i altres centres preescolars, o als centres d'ensenyament de primària o secundari, administrats o reconeguts per les autoritats competents dels Estats membres...", conforme a l'art.22 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, que regula la concepció de l'ajuda de la Unió.

2. Instar al Govern de les Illes Balears a difondre la citada ajuda a tots els centres, escoles, guarderies, etc. que puguin ser possibles beneficiaris amb ell.

Moció que presenta el PP, en relació a la distribució de fruites i hortalisses a les escoles

El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Govern de les Illes Balears a què faixí extensiva l'ajuda per la distribució de productes dels sectors de fruita i hortalisses, de les fruites i hortalisses transformades i del plàtan als fillets que "...assistí amb regularitat a guarderies i altres centres preescolars, o als centres d'ensenyament de primària o secundari, administrats o reconeguts per les autoritats competents dels Estats membres...", conforme a l'art.22 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, que regula la concepció de l'ajuda de la Unió.

2. Instar al Govern de les Illes Balears a difondre la citada ajuda a tots els centres, escoles, guarderies, etc. que puguin ser possibles beneficiaris amb ell.

Tornar