Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L’Ajuntament bonifica el 67% del rebut de l’IBI al Club Tennis Ciutadella

- 09/02/2017 -
El Club Tennis Ciutadella pagarà enguany un 67% manco en concepte d’impost sobre béns immobles (IBI) de les seves instal·lacions esportives. La mesura respon a la voluntat de l’equip de govern de col·laborar amb aquelles entitats esportives sense ànim de lucre que destinen gran part de la seva activitat i dels seus espais a la formació de fillets i filletes en edat escolar.

L’Ajuntament bonifica el 67% del rebut de l’IBI al Club Tennis Ciutadella

ImatgeEl Club Tennis Ciutadella pagarà enguany un 67% manco en concepte d’impost sobre béns immobles (IBI) de les seves instal·lacions esportives, després que l’Ajuntament hagi acordat bonificar part del rebut corresponent a l’actual exercici. La mesura, que serà aprovada en la propera sessió del Ple Municipal del dia 16, respon a la voluntat de l’equip de govern de col·laborar amb aquelles entitats esportives sense ànim de lucre que destinen gran part de la seva activitat i dels seus espais a la formació de fillets i filletes en edat escolar.

De fet, el desembre de 2015 l’Ajuntament ja va modificar l’Ordenança municipal reguladora de l’IBI per tal d’incloure la possibilitat d’aplicar una bonificació de fins al 95% de la quota d’aquest impost a les entitats que desenvolupin activitats d’interès públic i general, i que, en el cas de les agrupacions esportives, estiguin compromeses amb la formació esportiva basada en els valors educatius i que estiguin en la línia del programa socioeducatiu Eduquem amb l’Esport a Ciutadella de Menorca.

En el cas del Club Tennis Ciutadella, a més d’estar adherit al programa municipal esmentat, “és una entitat que històricament ha treballat en la formació de grans esportistes, i per transmetre els valors socials i educatius a través de la pràctica del tennis”, assegura el regidor Josep Juaneda. “Tal com feim amb aquelles associacions que empren instal·lacions municipals –afegeix–, també volem ajudar les que dediquen gran part de la seva activitat a la formació fent servir les pròpies instal·lacions privades, tenint en compte la dificultat que tenen per a mantenir-les”.

El percentatge de bonificació de l’IBI del Club Tennis Ciutadella s’ha calculat en funció del temps i també de l’espai que dedica a l’activitat formativa del conjunt de la seva activitat i del total de les seves instal·lacions. La mitjana d’aquests dos conceptes és d’un 67%.Tornar