· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Informació econòmic-financera2016
Pressupostos municipals (Ajuntament i patronats)
Modificacions de crèdit
Estat d'execució dels pressupostos

Liquidació pressupostos (Ajuntament i patronats)
Periode mitjà de pagament a proveïdors
Operacions amb proveïdors i adjudicataris

Altres indicadors de transparència econòmica
2017
2018
Pressupostos municipals (Ajuntament i patronats)
Modificacions de crèdit

Estat d'execució dels pressupostos

Liquidació pressupostos (Ajuntament i patronats)
Periode mitjà de pagament a proveïdors
Operacions amb proveïdors i adjudicataris

Altres indicadors de transparència econòmica
2019
Pressupostos municipals (Ajuntament i patronats)
Modificacions de crèdit
Estat d'execució dels pressupostos
Liquidació pressupostos (Ajuntaments i patronats)
Periode mitjà de pagament a proveïdors
Operacions amb proveïdors i adjudicataris
Altres indicadors de transparència econòmica 

Tornar