Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Fotografies portada

Aquesta serie de fotografies que il·lustren la portada del web ajciutadella.org són obra del fotògraf @antxon castresana i han estat cedides expressament a l'Ajuntament de Ciutadella perquè en pugui fer ús al seu portal.
 

Tornar