Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Telèfons serveis municipals


Servei Telèfon Adreça A/e
OAC (Oficina atenció ciutadà) 971 484 157 Plaça des Born, 15
Arxiu administratiu 971 484 686 c/ Terrassa
Arxiu històric 971 381 335 c/ Seminari
Sala d'exposicions El Roser 971 383 563 c/ del Roser
Museu Municipal 971 380 297 Pl. Bastió de sa Font
Escola Mpal Música i Dansa 971 385 825 Pl. de la Catedral
Centre Municipal d'Art 971 381 335 c/ Seminari
Casa de colònies des pinaret 971 484 163 Cra. de Santandria
Servei d'assessorament lingüístic 971 381 289 c/ Hos. Sta. Magdalena, 1-2a
Biblioteca Pública 971 484163 c/ Hos. Sta. Magdalena, 1
Centre d'autoaprenentatge 971 484 025 c/ Hos. Sta. Magdalena, 1-2a
Centre Municipal Universitari 971 386 332 c/ Hos. Sta. Magdalena, 1-2a
Punt Jove 971 484 231 c/ Mallorca
Pavelló municipal d'esports 971 480 703 Tr. carretera general
Piscina municipal 971 073 093 Tr. carretera general  
Pistes municipals de tennis 676 999 705 c/ Lleida
Oficina d'informació al consumidor 971 384 364 c/ Maó, 102

 
Tornar