Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Telèfons dependències Ajuntament


Àrea - Departament Telèfon Adreça A/e
Centreleta i adreça general 971 381 050 Plaça des Born, 15
Aigües i serveis 971 484 161 Plaça des Born, 7-2n
Cementiris i sanitat 971 381 076 Cami Vell s/n
Plaça des Born, 15 (OAC)
Compres 971 484 506 Plaça des Born, 15
Cultura 971 484 154 Plaça des Born, 15
Educació  971 484 160
 ext. 347
 Plaça des Born, 15
Formació  971 482 955  Plaça des Born, 15
Goverrnació  971 484 153  Plaça des Born, 15
Hisenda i intervenció 971 484 158 Plaça des Born, 15
Medi ambient 971 484 155 Plaça des Born, s/n
Personal i recursos humans 971 484 151 Plaça des Born, 15
Rendes i exaccions 971 484 165 c/ Nou de juliol, 1
Secretaria 971 484 150 Plaça des Born, 15
Secretària batle 971 484 164 Plaça des Born, 15
Serveis Socials 971 480 604 Camí de Maó, 102
Tresoreria i comptabilitat 971 484 156 Plaça des Born, 15
Turisme 971 484 155 Plaça des Born, s/n
Urbanisme  971 484 160  Plaça des Born, 7-2n
Recaptació municipal 971 38 47 80 c/ Nou de juliol, 1

 

Tornar