· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Telèfons dels serveis de l'Ajuntament


Servei Telèfon Adreça A/e
Centreleta i adreça general

971 38 10 50 Plaça des Born, 15
Alcaldia
Secretària
971 48 41 64 Plaça des Born, 15
Activitats i Disciplina Governativa

971 48 41 60 Plaça des Born, 9
Atenció al Ciutadà
     
Oficina d'Atenció al Ciutadà 971 38 10 50
Ext. 4401
Plaça des Born, 15
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 971 38 43 64 Plaça des Born, 15
Defensa del Ciutadà
 
971 38 43 64 Plaça des Born, 15
Comunicació i Protocol


971 38 10 50
Ext. 4241
Plaça des Born, 15
Seguretat Ciutadana      
Policia Local 971 38 07 87 Carretera Me-1, km 43,700
Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil 647348310 C/ Mallorca amb el Passatge Sindicat
Serveis Econòmics
     
Compres 971 38 10 50
Ext. 4233
Plaça des Born, 15  
Hisenda i Intervenció 971 38 10 50
Ext. 4227
Plaça des Born, 15
Gestió Tributària 971 38 10 50
Ext. 4303
C/ Nou de juliol, 1
Tesoreria i Comptabilitat 971 38 10 50
Ext. 4235
Plaça des Born, 15
Recaptació Registril
 
971 38 47 80 C/ Nou de juliol, 1
Transparència


971 38 10 50
Ext. 4230
Plaça des Born, 15 
Canera

971 48 46 66 Camí Vell, s/n  
Cementeris

971 38 10 50
Ext. 4220
Camí Vell, s/n
Escorxador
 
971 38 02 48 Camí Vell, s/n
Medi Ambient

 
971 38 10 50
Ext. 4404
Plaça des Born, s/n
Mobilitat


971 38 10 50
Ext. 4401
Plaça Born, 15 
Ordenament del Municipi
 
971 48 41 60 Plaça des Born, 7, 1r.
Recollida i Tractament de Residus
Deixalleria Ciutadella ECOPARC
 971 48 08 17 C/ Sabaters, 16 bis  
Serveis d'Aigua

971 48 41 61 Plaça des Born, 15 
Atenció Social

971 48 06 04 Camí de Maó, 102
Cultura


971 38 10 50
Ext. 4225
Plaça des Born, 15
Educació


971 38 10 50
Ext. 4345
Plaça Born, 15  
Esports

971 48 07 03 Travessia carretera General, s/n
Igualtat de Gènere


971 38 10 50
Ext. 4258
Plaça des Born, 15  
Joventut971 48 42 31
971 48 08 06
C/ Mallorca, 67 baixos
(annex IES Josep Mª Quadrado)
Participació Ciutadana


971 38 10 50
Ext. 4345
Plaça des Born, 7-2n
Patronat d'Escoles Infantils

 
971 38 10 50
Ext. 4222
Plaça des Born, 15
Patronat de l'Hospital

971 48 01 00 Plaça Sant Antoni, 2
Projecte de Ciutat 971 38 10 50
Ext. 4345
Plaça des Born, 7-2n
Comerç, Fires i Mercats

 
971 38 10 50
Ext. 4414 
Plaça des Born, 15   
Formació i Ocupació

 
971 38 10 50
Ext. 4258
Plaça des Born, 15
Turisme 971 38 10 50
Ext. 4405
Plaça des Born, s/n
       
       
Tornar