Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Telèfons d'urgències

Servei Telèfon
Telèfon d'emergències 112
Urgències sanitàries 061
Policia Local 092
Policia Nacional 091
Guàrdia Civil 062
Ambulàncies Illes Balears 971 352 002
Ambulàncies Clínic Balear 971 482 020
Ambulàncies Creu Roja 971 381 993
Emergències marítimes 900 202 202

 
Tornar