Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comunicació i Protocol
El servei de Comunicació i Protocol coordina la relació de l'Ajuntament de Ciutadella i els seus regidors amb els mitjans de comunicació, també és l'encarregat de la difusió a la premsa de l'activitat municipal i gestiona el contingut del web municipal i les xarxes socials.

Podeu contactar-hi per cursar les diferents peticions a través de:

comunicacio@ajciutadella.org (Premsa i publicitat)

protocol@ajciutadella.org (Protocol)

La persona responsable és: Miquel Àngel Limón Pons (secretari de protocol i premsa)

El regidor responsable del servei de Comunicació és:

Sergi Servera Moreno

Contacta:


Tornar