Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+Oficina Municipal d'Informació al Consumidor


 Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ubicació
Servei d'atenció al ciutadà
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) - Consum

Plaça des Born, 15. Planta Baixa, Esquerra
07760 Ciutadella de Menorca

 971 38 43 64

 consum@ajciutadella.org
Què és?

L'Oficina Municipal d'informació al Consumidor (OMIC) és un servei que l'Ajuntament de Ciutadella posa a disposició del ciutadans i ciutadanes amb l'objectiu d'informar i ajudar els consumidors i usuaris/àries per a l'adequat exercici dels seus drets.


Què hi pots fer? 

  • Informació a les persones consumidores
  • Drets i deures en matèria de consum
  • Queixes i reclamacions, denúncies i sol·licituds d'arbitratge


Enllaços d'interès

Direcció General de Consum del Govern Balear
 


 
Tornar