· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Corporació municipal

Junta de Govern Junta de Portaveus Comissions informatives

Joana Gomila LluchJoana Gomila Lluch    
ALCALDESSA
Compres i contractacions, Serveis jurídics, Servei de protocol.

Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):
Dimarts de 9.00 a 14. 00 h

contactacurrículumTransparènciaAgenda   
 

Joana Gomila LluchNoemi Camps Villalonga     
1a TINENT DE BATLLE 
Turisme, Cementiris i Servei d'aigua, clavegueram.

Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):
Dimarts i dijous de 9.30 a 12.30 h


contactacurrículumTransparènciaAgenda   
 

Joana Gomila LluchFàtima Anglada Ametller    
2a TINENT DE BATLLE 
Serveis d'atenció a la ciutadania, Servei de mobilitat i Servei d'igualtat i cooperació.

Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):
Dimarts i dimecres de 9.00 a 14.00 h

contactacurrículumTransparènciaAgenda   
 

Joana Gomila LluchJose López Bosch     
3r TINENT DE BATLLE 
Manteniment i millora de la via pública i Serveis econòmics.

Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):
Dimecres de 9.00 a 11.00 h Serveis generals i Obra pública
Dilluns de 9.00 a 11.00 h Serveis econòmics

contactacurrículumTransparènciaAgenda   
 

Joana Gomila LluchLaura Anglada Seara     
4a TINENT DE BATLLE 
Recursos humans, Atenció social i Patronat Municipal de l'Hospital.

Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
 
contactacurrículumTransparènciaAgenda   
 

Joana Gomila LluchAndreu Cardona Mir        
Cultura, Fundació Ciutadella cultura, Projecte de ciutat i participació ciutadana, Patrimoni, Neteja i recollida de residus i Política lingüística. 

Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

contactacurrículumTransparènciaAgenda   

 

Joana Gomila LluchM. Jesús Bagur Benejam        
Mediambient i Disciplina Governativa.

Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):
Dilluns de 9.00 a 14.00 h 


contactacurrículumTransparènciaAgenda   
 

Joana Gomila LluchPere Fiol Benejam       
Urbanisme i activitats.

Horari d'atenció al públic (amb cita prèvia):
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h