Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Núria Torrent Pallicer

Nascuda el 12 de febrer de 1975 a Ciutadella.

Es va llicenciar en Dret a la Universitat de les Illes Balears l'any 2002.

És Especialista Universitària en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori, postgrau de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) l'any 2004.

És Experta Universitària en Administració Local (gestió municipal i administració electrònica), per la Fundació General de la UNED l'any 2008.

Ha realitzat varis curs i jornades sempre relacionats amb el dret adminitratiu (curs expropiació forçosa -UNED-, jornada reforma llei de costes -FUEIB-, jornades sobres la Llei d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears -ICAIB-, etc.).

Treballa a l'administració local des de l'any 2003 fins a l'actualitat, sempre al departament jurídic d'urbanisme, primer a l'Ajuntament de Ciutadella, i des de l'any 2007 a l'Ajuntament d'Alaior com a TAE d'urbanisme, funcionària interina, i eventualment, en sustitució de la Secretària municipal.

És afiliada i forma part del Comité de Direcció del Partit Popular de Ciutadella.

Tornar