Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

E- TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT

E1- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics 
 


E2- Anuncis i licitacions d'obres públiques
 

•  10.2  Perfil del contractant


E3- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions
 E4- Obres públiques, urbanisme i infraestructures
 


 
Tornar