· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

E) Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i mediambient (12)

E1) Plànols d’ordenació urbana i convenis urbanístics (5)
 


E2) Informació sobre licitacions d’obres públiques (4)

  • 65. Projectes, plecs i criteris de licitació de les obres públiques.
  • 66. Modificacions, reformes i complementaris dels projectes d’obres més importants.
  • 67. Llistat d’empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d’obres publiques convocades per l’Ajuntament.
  • 68. Relació d’empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l’Ajuntament, amb indicació d’aquestes obres i el seu import.

  • E3) Urbanisme i obres d'infraestructura (3)
 

Tornar