· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

B) Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana (15)

1- Pàgina web de l’Ajuntament i serveis municipals (8)

22. S’ha implementat en la web de l’Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l’Ajuntament compte amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.
23. La web i/o el portal de transparència compta amb un cercador operatiu i clarament visible.
24. Mapa web que permet veure l’estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos en hipervincle.
25. Catàleg general de serveis municipals, així com els seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat. 
26. Catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà.
27. Carta de Serveis municipals
28. Canal de denúncies del ciutadà.
29. Incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.


2- Participació ciutadana i informació d'interés pel ciutadà (7)


30. Informació estadística sobre consultes i suggeriments rebuts dels ciutadans i organitzacions. 
31. Espai en la web perquè els grups polítics municipals expressin les seves opinions i propostes.
32. Directori d’entitats i associacions de veïns del municipi.
33. Fòrums de discussió o perfils actius de l’Ajuntament a les xarxes socials.
34. Reglament de Participació ciutadana.
35. Consells municipals i altres canals de participació ciutadana.
36. Vies de participació ciutadana en l’elaboració de plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.

 

Tornar