· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
Imatge

Aprovada la cessió definitiva d’una parcel·la municipal al Ministeri de Justícia

- 21/06/2021 -
Una vegada realitzada la cessió de la parcel·la i aprovat definitivament l’estudi de detall, pertoca ara al Ministeri de Justícia tirar endavant la construcció dels nous jutjats

 

Obert el termini d’inscripcions per a la Setmana dels Estocs

- 18/06/2021 -
L'Ajuntament de Ciutadella convoca les persones interessades a participar en la Setmana dels Estocs de Ciutadella, que tindrà lloc del 4 al 10 d’octubre de 2021.

Imatge

El programa Biosfera 2019 forma els participants, que també fan d’educadors ambientals dins l’Ajuntament de Ciutadella

- 17/06/2021 -
El programa Biosfera 2019 es duu a terme a proposta de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Servei de Formació i Ocupació. Aquesta contractació s’ha fet a través del programa SOIB Jove Formació i Ocupació, i és finançada pel SOIB, amb la participació del SEPE.

foto

L'Ajuntament de Ciutadella inicia el segon torn del projecte SOIB REACTIVA 2020

- 16/06/2021 -
S’hi dona oportunitat a vint-i-cinc persones desocupades provinents de diferents col·lectius

foto

Rifa de Sant Joan al Geriàtric Municipal

- 15/06/2021 -
El Patronat de l’Hospital Municipal ha organitzat, un any més, el sorteig d’una senalla amb diferents productes típics de Sant Joan.

foto

Ciutadella reforçarà els dispositius de seguretat durant la setmana de Sant Joan

- 15/06/2021 -
La Junta de Seguretat celebrada el divendres 11 de juny a Ciutadella acordà un increment dels efectius de Policia Local, Policia Nacional i UPR.

foto

Ciutadella vol destinar al lloguer social 23 habitatges i 35 magatzems buits que són propietat de la SAREB

- 14/06/2021 -

El Ple Municipal aprovarà una proposta de l’equip de govern per tal d’instar el Govern Balear a activar aquesta operació.
La voluntat de la proposta és iniciar un procés de cessió temporal obligatòria, expropiar o comprar pisos buits de grans tenidors

Imatge

Ciutadella demanarà a la Casa Reial Espanyola la cessió d’un immoble per ampliar els recursos assistencials municipals

- 12/06/2021 -
Al Ple d’aquest mes, es presenta una proposta per tal d’instar a iniciar converses referents a un espai ubicat a la plaça Joan de Borbó, actualment en desús.

L’immoble Té 881 m2, dels quals 555 m2 estan construïts, amb planta baixa i un extens pati interior, i seria idoni per ubicar-hi un centre de dia o un habitatge supervisat. 

foto

Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts per rehabilitar edificis i habitatges del nucli antic de Ciutadella

- 11/06/2021 -
Aquests ajuts es poden sol·licitar fins al proper 5 de juliol de 2021, i s’hi poden acollir les intervencions previstes en el punt sisè de les bases de la convocatòria que s'hagin iniciat a partir de l'11 de maig de 2020

foto

S’obre el termini de presentació de sol·licituds per a les subvencions a les entitats sense ànim de lucre

- 11/06/2021 -
L’Ajuntament va aprovar, per Junta de Govern de dia 2 de juny, les bases que regulen la Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats sense ànim de lucre 2021, publicades al BOIB el 10 de juny. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de juliol.

més informacions
Últimes actualitzacions
 
14

JUN
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d'Escoles Infantils
08

JUN
Acord per mitjà del qual es nomena en pràctiques a Ciutadella de Menorca la persona aspirant aprovada en el procediment especial unificat
31

MAI
Convocatòria i bases de procediment selectiu per a constituir una borsa de treball de la categoria professional de treball social
28

MAI
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de tècnic en cures auxiliars d’infermeria com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'hospital de Ciutadella de Menorca
10

MAI
Tràmit d’informació pública amb relació a l’expedient de declarar terreny com a parcel·la sobrant per a alienar-la (de propietat municipal, situat a la UA 44 de Santa Bàrbara), (expedient 2021/004313)
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora d’ocupació de via pública de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/004508)
30

ABR
Aprovació inicial de l’ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i d’activitats
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 3.2021, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa
27

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments d'oferta turística complementària, espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/003143)
06

ABR
Aprovació inicial dels Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’actuació 35 del PGOU de Ciutadella
18

MAR
Convocatòria del procediment selectiu per a proveir, definitivament, un lloc de treball d'auxiliar administratiu dels serveis d'OAC, mitjançant concurs de trasllats entre funcionaris de carrera d'auxili administratiu
05

MAR
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball d’auxiliar de bugaderia com a personal laboral temporal del patronat municipal de l’hospital de l’Ajuntament de Ciutadella
05

MAR
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de conserge com a personal laboral temporal del patronat municipal de l’hospital de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
26

FEB
Aprovació inicial modificació de l'ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d'afegir-hi una disposició addicional
18

FEB
Resolució per mitjà de la qual es nomenen en pràctiques a Ciutadella de Menorca les nou persones aspirants aprovades en el procediment especial unificat
08

FEB
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa d'administratiu-va per a cobrir substitucions i/o vacants de lloc de feina d'administratiu, com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'Hospital
21

DES
Aprovació de l'oferta pública d’ocupació per a l’any 2020
03

DES
Informe valoració entrevistes per tal de seleccionar les persones del projecte ocupacional SOIB REACTIVA
30

NOV
Convocatòria de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'operadors

Separar ens uneix