· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
Imatge

El Centre de Dia municipal augmenta en quatre
les places per a persones dependents

- 30/07/2021 -
Afers Socials i Ciutadella incrementen un 50% el número de places

per a persones dependents al centre de dia del municipi 

Imatge

L'Ajuntament agraeix el compromís i l'esforç de les empreses/entitats que han col·laborat durant el mes de juliol en el projecte un estiu per créixer acollint a joves aprenents.

- 30/07/2021 -
Un any més l'Ajuntament col·labora amb el Consell Insular per tal de poder desenvolupar a Ciutadella el projecte un estiu per créixer. Un projecte que posa en valor i amplia els aprenentatges amb joves d’entre 14 i 17 anys, a través de la seva implicació en entorns d'aprenentatge no formal.

Imatge

Obert el procés de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de personal de manteniment i treballs de tramoia del Teatre des Born.

- 29/07/2021 -
Les persones interessades poden presentar les sol·licituds d’acord amb les bases aprovades i publicades al BOIB n. 100 (27 de juliol de 2021), fins dia 24 d’agost de 2021. 

foto

Inici de nou del programa ‘Un estiu de profit’ que ocuparà joves en risc d’exclusió social durant les vacances d’estiu

- 28/07/2021 -
Està impulsat per Serveis Socials de l’Ajuntament i comptarà amb la col·laboració de diferents empreses del municipi.

foto

Finalitzen les obres de millora del paviment del camí des Caragolí

- 27/07/2021 -
L’actuació ha suposat una inversió de 43.560 €, que s’han destinat a la neteja de les voreres, l’asfaltatge i la senyalització horitzontal

Imatge

Ciutadella posa en funcionament el servei de platges adaptades a Santandria i a sa Platja Gran

- 26/07/2021 -
L’Ajuntament de Ciutadella, un estiu més, ha posat en funcionament el servei de platges adaptades a les platges de Santandria i de sa Platja Gran. Com cada any, aquest servei, que es coordina a través dels Serveis Socials, pretén facilitar que les persones amb discapacitat física i/o mobilitat reduïda puguin gaudir del temps de lleure i d’oci, del sol i de la mar amb seguretat 

Imatge

Street Art 2021

- 26/07/2021 -
Ciutadella Antiga, centre comercial obert, i l'Ajuntament de Ciutadella us convidam a passejar pels carrers de Ciutadella per viure l'Street Art 2021.

Un grapat d'artistes han deixat la seva obra perquè tots la puguem gaudir. Enhorabona a tots!

Al codi QR que trobareu a les imatges hi ha la ubicació de totes les obres.

foto

Conveni entre l’Ajuntament i el Cercle Artístic per a la gestió de l’Observatori Astronòmic del Canal Salat

- 22/07/2021 -
El Conveni preveu que s’hauran d’organitzar observacions, coordinar les visites, mantenir en bones condicions el telescopi i els aparells tècnics, i col·laborar amb l’Ajuntament i el Consell Insular en les activitats del projecte Starlight.

Imatge

Finalitzen les obres de millora del carrer Abellerol, a la urbanització de Son Carrió

- 17/07/2021 -
Els treballs efectuats en aquest vial han consistit en l’asfaltat, la construcció d’una voravia i el soterrament dels serveis

imatge

Obert el termini per a presentar les sol·licituds per a participar en la Fira de Producte Local 2021

- 15/07/2021 -
L'Ajuntament de Ciutadella convoca les persones interessades a formar part en la Fira de Producte Local, que tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 de setembre de 2021.

més informacions
Últimes actualitzacions
 
29

JUL
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS PÚBLICS
21

JUL
Aprovació del mòdul de preus de la construcció Mc per l’any 2021
07

JUL
Procediment selectiu per a proveir 6 places de policia local, en execució de l’OPO de 2020
30

JUN
Suspensió pròrroga del contracte del servei d'assegurança d'accidents col·lectius durant les Festes de Sant Joan. (exp. contracte: 8285/2017)
28

JUN
Procés selectiu per a constituir una borsa de treball de personal laboral de la categoria d'ajudant de l'especialitat de fontaneria
28

JUN
Procés selectiu per a constituir una borsa de treball de personal laboral de la categoria d'oficial CMO de l'especialitat de fontaneria
14

JUN
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d'Escoles Infantils
08

JUN
Acord per mitjà del qual es nomena en pràctiques a Ciutadella de Menorca la persona aspirant aprovada en el procediment especial unificat
31

MAI
Convocatòria i bases de procediment selectiu per a constituir una borsa de treball de la categoria professional de treball social
28

MAI
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de tècnic en cures auxiliars d’infermeria com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'hospital de Ciutadella de Menorca
10

MAI
Tràmit d’informació pública amb relació a l’expedient de declarar terreny com a parcel·la sobrant per a alienar-la (de propietat municipal, situat a la UA 44 de Santa Bàrbara), (expedient 2021/004313)
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora d’ocupació de via pública de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/004508)
30

ABR
Aprovació inicial de l’ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i d’activitats
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 3.2021, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa
27

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments d'oferta turística complementària, espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/003143)
06

ABR
Aprovació inicial dels Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’actuació 35 del PGOU de Ciutadella
18

MAR
Convocatòria del procediment selectiu per a proveir, definitivament, un lloc de treball d'auxiliar administratiu dels serveis d'OAC, mitjançant concurs de trasllats entre funcionaris de carrera d'auxili administratiu
05

MAR
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball d’auxiliar de bugaderia com a personal laboral temporal del patronat municipal de l’hospital de l’Ajuntament de Ciutadella
05

MAR
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de conserge com a personal laboral temporal del patronat municipal de l’hospital de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Separar ens uneix