· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
Imatge

Sa Plaça, el Mercat de Ciutadella obre cada dia!!

- 27/03/2020 -
El Mercat és la suma de molts esforços, de petits comerços, carnisseries, parades del peix, i del mercat agrari. Tots venedors que ja molt prest al matí obren el seu comerç donat servei als ciutadans, per donar sortida als productes de Menorca.

Imatge

L’Ajutament de Ciutadella de Menorca apagarà un any més l’enllumenat de les cases consistorials per l’hora del planeta

- 27/03/2020 -
 Aquest any, aquesta iniciativa d’àmbit mundial, recorda que la salut dels éssers humans està connectada amb la salut del planeta

Imatge

L’Ajuntament impulsa mesures econòmiques davant la declaració de l’estat d’alarma per el Covid-19

- 26/03/2020 -
L’Ajuntament de Ciutadella, en un ban d’alcaldia , adopta, dins l’àmbit de les seves competències, les següents mesures econòmiques per ajudar a mitigar les conseqüències derivades de l’estat d’alarma en l’economia de les persones i de les empreses per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  

Imatge

L'Ajuntament recorda que el servei de recollida de voluminosos continua actiu

- 26/03/2020 -
 L'Ajuntament fa saber a la ciutadania que el servei de recollida de voluminosos continua actiu a la nostra ciutat.

Imatge

Desinfecció als carrers de Ciutadella

- 24/03/2020 -
 Des de dissabte passat l'empresa de neteja Fomento de Construcciones y Contratas està desinfectant els carrers de Ciutadella. Seguint instruccions dels procediments de neteja viària decretats per les autoritats sanitàries, s'estan fent actuacions diàries de desinfecció de les zones amb més trànsit de persones.

Imatge

Finalitzades les obres d’una instal·lació solar fotovoltaica de 60 kW
per a l'autoconsum a la Piscina Municipal Tita Llorens

- 24/03/2020 -
 El Servei de Medi Ambient informa que la setmana passada es van donar per finalitzades les obres d’una instal·lació solar fotovoltaica de 60 kW de potència per a l'autoconsum a la coberta de la Piscina Municipal Tita Llorens, executades per l’empresa INAY Energias SL per un import de 131.755,69 € (IVA inclòs).

Imatge

Els residents del Geriàtric se sumen a la campanya de romandre a casa

- 23/03/2020 -
 Els residents del Geriàtric Municipal de Ciutadella se sumen a la campanya de romandre a casa per part de la població.

Imatge

Totes les platges del municipi romanen tancades

- 23/03/2020 -
L'ajuntament de Ciutadella recorda a la ciutadania que, a causa de la declaració de l’estat d’alarma i per tal de prevenir la propagació del Covid-19, s’ha tancat l’accés a totes les platges del municipi de Ciutadella.

Imatge

Maneig i el tractament de residus (fems) a les nostres llars

- 20/03/2020 -
Les autoritats sanitàries de l’Estat volen informar la població sobre el maneig i el tractament de residus (fems) a les nostres llars en llars amb COVID diagnosticat i a les llars sense positius.

Imatge

L’Ajuntament extrema l’atenció en la vigilància de gènere

- 20/03/2020 -
En aquests dies de confinament domèstic l’Ajuntament vol extremar l’atenció i la vigilància davant eventuals casos d’agressions de gènere, més ara en què, alguns observadors, creuen que podria produir-se un increment de les mateixes.

Imatge

Servei de Taxi al terme municipal de Ciutadella durant l' estat d'alarma

- 16/03/2020 -
L'Ajuntament de Ciutadella va acordar mitjançant el Decret núm. 49/2020 declarar el servei de taxi com a essencial en aquest municipi, durant els propers 15 dies.

Imatge

Ban Municipal Coronavirus (15/03)

- 15/03/2020 -
L’Ajuntament, ha de contribuir a adoptar les mesures que, en l’àmbit de les seves competències, contribueixen a protegir la ciutadania, els empleats municipals, així com també ha de garantir la prestació dels serveis essencials per a la població.

Imatge

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma.

- 14/03/2020 -
Us adjuntem el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19  que tindrà una vigència de 15 dies naturals. 

Imatge

Nou comunicat de l'Ajuntament en relació al COVID-19

- 13/03/2020 -
 L’Ajuntament  demana la màxima implicació i col·laboració en la prevenció de la propagació del coronavirus. La responsabilitat individual de cadascú s és imprescindible per contenir la propagació d’aquest virus. L’Ajuntament de segueix el protocol d’actuació que arriba de les administracions competents i comunicarà, en cas que sigui necessari, futures actuacions.

Imatge

Pla de mesures excepcionals per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19

- 13/03/2020 -
L'Ajuntament de Ciutadella us informa del comunicat del Govern de les Illes Balears en relació a les mesures per evitar la propagació del coronavirus.

Imatge

Mesures de prevenció de l’ajuntament de Ciutadella per evitar la propagació del Covid-19

- 12/03/2020 -
Comunicat de l'Ajuntament de Ciutadella en relació a les mesures de prevenció per evitar la propagació del Covid-19 

Imatge

Canvis circulació - Perimetral

- 04/02/2020 -
 L'Ajuntament informa que durant els pròxims dos mesos la circulació per l'avda. Mascaró Pasarius (Via Perimetral) es veurà alterada per les obres que s'estan duent a terme a la zona verda del costat del Cementiri Vell, en el sentit d'anul·lar provisionalment un carril de circulació en direcció al poble, en favor d'habilitar-ne un altre en sentit contrari, separats ambdós per la "pastereta" existent.

més informacions
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
16

MAR
Resolució d'Alcaldia sobre la suspensió de la sessió plenària ordinària de dia 19 de març de 2020
16

MAR
Resolució d'Alcaldia per establir un servei mínim del Servei Públic de Taxi al municipi de Ciutadella
13

MAR
Resolució per mitjà de la qual es nomenen en pràctiques els quatre aspirants aprovats en el procediment selectiu de policies locals
19

FEB
Precs i/o preguntes al Ple de febrer
17

FEB
Precs i/o preguntes al Ple de febrer
17

FEB
Mocions del grup municipal de Ciudadanos al Ple de febrer
17

FEB
Mocions del grup municipal Popular al Ple de febrer
12

FEB
Ampliar en dues hores l’horari de tancament dels establiments i les terrasses establerts a l'ordenança municipal reguladora dels horaris d’establiments únicament per a la nit del 21 al 22 de febrer de 2020, amb ocasió de la celebració del Carnaval 2020
07

FEB
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a hotel d'interior en edifici entre mitgeres a Avgda. Jaume I el Conqueridor, 84
29

GEN
Precs i/o preguntes al Ple de gener
29

GEN
Precs i/o preguntes al Ple de gener
28

GEN
Bases per a la creació d'una borsa de treball d'AODL
27

GEN
Mocions del grup municipal Popular al Ple de gener
27

GEN
Mocions del grup municipal de Ciudadanos al Ple de gener
27

GEN
Mocions del grup municipal Popular al Ple de gener
20

GEN
Exposició pública de l’aprovació inicial del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca
10

GEN
Acord del Ple del 19 de desembre de 2019 d’aprovar la jornada de treball general de 35 hores efectives setmanals en l’àmbit de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
23

DES
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella, relativa a la fitxa de l'Estudi de Detall núm. 4, finca 57, illa 17811
23

DES
Aprovació inicial la «Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella de Menorca (PEPCHA) relativa a la fitxa de l’Estudi de Detall núm. 4 (Finca 57 – Illa 17811)» promoguda per l’Ajuntament de Ciutadella, redactada pels serveis tècnics i jurídics municipals i signada electrònicament en data 13 de setembre de 2019
18

DES
Precs i/o preguntes al Ple de desembre

 
Properes activitats
anar a l'agenda Separar ens uneix