Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
Informacions destacades
Llistat de publicacions
 
Imatge

L'Ajuntament firma l'acta d'apreuament de Santa Rita

- 21/09/2017 -

<strong>Nova passa per aconseguir que Ciutadella disposi d’uns jutjats de nova planta.</strong> L’alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, ha signat avui matí l'acta sobre el pagament de l’estim i de l’ocupació de la parcel·la de Santa Rita, destinada a la construcció dels nous jutjats. L’Ajuntament ha procedit també avui a presentar els documents signats davant el Registre de la Propietat de Ciutadella, per tal que es procedeixi a la inscripció a favor de l'Administració municipal.Nova passa per aconseguir que Ciutadella disposi d’uns jutjats de nova planta. L’alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, ha signat avui matí l'acta sobre el pagament de l’estim i de l’ocupació de la parcel·la de Santa Rita, destinada a la construcció dels nous jutjats. L’Ajuntament ha procedit també avui a presentar els documents signats davant el Registre de la Propietat de Ciutadella, per tal que es procedeixi a la inscripció a favor de l'Administració municipal.

Imatge

Ciutadella cedeix dos pisos a la Fundació per a Persones amb Discapacitat pel servei d'habitatge supervisat

- 21/09/2017 -
L'Ajuntament ha acordat amb la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca l'ús gratuït i temporal de dos pisos de titularitat municipal per a la implantació del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat del municipi. Els dos pisos donaran possibilitat a estades definitives per a 4-6 usuaris amb necessitat de suport intermitent i/o de baixa intensitat però amb necessitats d'atenció de tipus assistencial.

Imatge

Ciutadella guarda un secret; dimecres que ve el podras descobrir

- 20/09/2017 -
El Servei de Turisme de l'Ajuntament, per tal de celebrar el Dia Mundial del Turisme, i davant l'èxit obtingut l'any passat, ofereix per segon any consecutiu la visita dramatitzada pels carrers de la ciutat d'El secret de Ciutadella. Aquesta visita, que és gratuïta, tindrà lloc el dimecres 27 de setembre amb els horaris següents: 11 h, en anglès i 19 h, en castellà.

Tot a punt per a la quarta edició de la Fira de Producte Local

- 19/09/2017 -
Vint-i-un comerços es reuniran aquest cap de setmana a la quarta edició de la Fira de Producte Local de Ciutadella, organitzada per l'Ajuntament. Tindrà lloc a la plaça des Pins, els dies 22 i el 23 de setembre, amb la inauguració prevista a les 18 h.

Imatge

Ciutadella s'implica en la setmana europea de la mobilitat

- 15/09/2017 -
L'Ajuntament reforçant el compromís de fer de Ciutadella una ciutat sostenible participa activament en la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, que tindrà lloc del 18 al 22 de setembre, coordinada pel Consell Insular de Menorca.

L'Ajuntament engega la Guia del voluntariat per a fomentar la participació social i solidària de la ciutadania

- 01/09/2017 -
La iniciativa pretén aglutinar informació sobre totes les associacions que necessiten persones voluntàries per col·laborar en les tasques de la mateixa entitat i, d'altra banda, vol facilitar a totes les persones interessades a fer voluntariat informació sobre en quines associacions o programes pot col·laborar.

Imatge

L'esport mou Ciutadella, esport infantil per a tothom

- 28/08/2017 -
Per a la temporada esportiva 2017-2018 l'Ajuntament presenta una nova proposta esportiva que pretén conviure amb l'actual oferta que clubs, entitats i empreses ofereixen als nostres fillets i filletes en edat escolar. Les dates d'inscripcions són del 4 al 8 de setembre pels alumnes del curs passat i a partir de dia 18 pels nous alumnes.

més notícies
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
20

SET
Precs i/o preguntes d' UPCM al Ple de setembre
20

SET
Contractació del servei de direcció, docència i gestió de l'escola municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de Ciutadella per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació
19

SET
Precs i/o preguntes del Grup Municipal Popular al Ple de setembre
19

SET
Contractació del servei de neteja dels edificis i dependències de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
19

SET
Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les obres d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca
19

SET
Expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma i ampliació per a millores a l’establiment turístic a Urb. Cala en Bosch, pol. 1, parc. ZEI
18

SET
Moció d'UPCM amb relació al tractament de SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà)
18

SET
Moció d'UPCM amb relació a la substitució o reparació del mobiliari urbà deteriorat o destruït per a
14

SET
Contracte del servei de retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
13

SET
Moció que presenta UPCM en relació a l'eliminació de SANDACH
13

SET
Moció que presenta UPCM en relació a l'absència d'un quiròfan reservat per la pràctica de cirugies u
13

SET
Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular en relació a ses inversions i manteniment a
13

SET
Moció en relació a s'estat en què es troba s'estructura des pont de Cala Galdana
13

SET
Moció que presenta el grup municipal Popular en relació a la gestió de l'impost sobre l'increment de
13

SET
Moció que presenta el PP en relació a la modificació de l'Ordenança fiscal num. 1 reguladora de l'im
12

SET
Convocatòria als aspirants que han acreditat estar en possessió del nivell B2 de català o han realitzat i aprovat la primera prova de coneixements de llengua catalana establerta a les bases de la borsa de treball per cobrir substitucions i /o vacants en interinitat de llocs de feina d'auxiliar administratiu
05

SET
Contracte del servei de redacció d'un estudi per a la descripció i valoració dels llocs de treball a efectes d'ordenar els diferents llocs mitjançant una RLT de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
29

AGO
Contracte del subministrament d'elements de senyalització viària per al terme municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació i elements de negociació
17

AGO
Expedient altràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per activitat de garatge per a habitatges a Formentera, 7
17

AGO
Expedient altràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per rehabilitació d’edifici entre mitgeres i canvi d’ús a local comercial en planta baixa i soterrani a Sant Onofre, 20

 
Properes activitats
anar a l'agenda