· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 

Aprovació de les bases de la convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre

- 23/09/2020 -
L’Ajuntament ha aprovat, per la Junta de Govern de dia 16 de setembre, les bases que regeixen la «Convocatòria de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre 2020», les quals, enguany, promouen cinc línies d’actuació: socials, culturals, esportives, de protecció del medi ambient i d’igualtat de gènere.

foto

Josep Carretero Febrer, in memoriam

- 22/09/2020 -
En nom de la corporació municipal de Ciutadella, volem expressar el condol pel traspàs del senyor Josep Carretero Febrer, alcalde del municipi entre 1991 i 1995.

imatge

Dia 28 s'inaugura la setmana dels Estocs de Ciutadella

- 22/09/2020 -
Un total de vint-i-set comerços formen la relació d’ofertes per a la Setmana dels Estocs que organitza l'Ajuntament de Ciutadella, en substitució de la Fira d’Estocs, que enguany es veu amb la necessitat de canviar de format.

Imatge

Iniciades les obres de restauració del castell de Sant Nicolau i de la urbanització de Son Xoriguer

- 18/09/2020 -
Aquests dies s'han iniciat les obres de restauració del castell de Sant Nicolau, i les obres de pavimentació, de voravies, d’enllumenat i d’ordenació de la zona verda a la urbanització de Son Xoriguer. Ambdós projectes estan inclosos en el conveni signat entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a finançar diferents actuacions al municipi de Ciutadella amb el fons de la regularització de places turístiques.

Imatge

El policia tutor Antoni Cladera distingit amb la Creu al Mèrit Policial

- 18/09/2020 -
L'oficial de la Policia Local  Antoni Cladera ha rebut avui la Creu al Mèrit Policial amb distintiu verd per la seva trajectòria en l'àmbit del programa de policia tutor. L' acte de lliurament ha tingut lloc a Pollença. Ciutadella va iniciar ja fa quasi quince anys el programa de policia tutor. 

foto

Ciutadella valora positivament els resultats del programa «Un estiu per créixer»

- 16/09/2020 -
Per segon any consecutiu l'Ajuntament de Ciutadella s'ha adherit al programa "Un estiu per créixer", liderat pel Consell Insular. Uns 70 joves de Ciutadella d'entre 14 i 17 anys s'han beneficiat d'aquest programa que, gràcies a les entitats col·laboradores, els ha permès conèixer un ofici de primera mà.

Obert el termini per a presentar projectes expositius

- 15/09/2020 -
Segueix obert el termini per a presentar projectes expositius per part de tots els artistes i col·lectius que vulguin donar a conèixer la seva obra o explicar qualsevol tipus de discurs expositiu, tant a l’Espai Xec Coll com a la Sala municipal d’exposicions El Roser.

Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 15/09/2020 -
L'Ajuntament durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple de setembre a la Sala Multifuncional. Accediu a la informació per a consultar l'ordre del dia. Recordau que el podeu seguir en directe a través d'emissions del web municipal.

Imatge

Ciutadella compta amb tres nous funcionaris de carrera de policia local

- 15/09/2020 -
 Els tres agents que van prendre possessió ahir davant l'alcaldessa i el regidor de Seguretat Ciutadana van optar l'any passat a la convocatòria d'oferta pública, i van superar el concurs oposició i les diferents proves físiques i psicotècniques. Una quarta aspirant segueix el període de formació teòrica i pràctica, que s'ha vist afectat per la pandèmia.

Imatge

L’Ajuntament de Ciutadella destinarà més de 5M€ del Romanent de Tresoreria a inversions per al municipi

- 12/09/2020 -
Augmentarà la partida destinada a ajuts socials i neteja d’edificis, i passarà a disposar de més de 40.000 m2 de terreny per a equipament públic, zones verdes i ampliació de vials. 

més informacions
Destaquem...
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
10

SET
Convocatòria i bases del procediment selectiu per a constituir una borsa de professionals en treball familiar
09

SET
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE ZONA DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TÒTEM I UNA PANTALLA D'INFORMACIÓ I PALMA DE MALLORCA AMB CAMÍ DE MAÓ DE CIUTADELLA DE MENORCA.
27

AGO
Bases que han de regir el procès de selecció persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l'escala d'administració especial subescala tècnic, llicenciats o graduats en dret (A1)
20

AGO
Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca
19

AGO
Informació pública mutació demanial (expedient 2018/013069)
12

AGO
Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell
03

JUL
Convocatòria la selecció de personal voluntari per a constituir una borsa de personal de la Brigada de fontaneria municipal què, per ordre de prelació i en cas de necessitat, se’ls podrà atribuir temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner municipal, en cas que s’estimi necessari per raons dels serveis municipals
03

JUL
Concessió d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació de diferents serveis de temporada a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca
16

JUN
Bases del procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, mitjançant sistema de concurs-oposició
10

JUN
Anunci de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per sotmetre a un període d’informació pública l’expedient núm. 12107/2019 de devolució de la garantia definitiva a l’empresa Juan Mora, S.A
10

JUN
Proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28, de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament
05

JUN
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
04

JUN
Aprovar inicialment l’Estudi de detall per la construcció del nou edifici dels Jutjats a la parcel·la situada a la parcel·la urbana S5 del Sistema General d’Equipaments de l’àmbit de Santa Rita.
22

MAI
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
22

MAI
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 4.2020, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa
22

MAI
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5.2020, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per l’aplicació del superàvit
22

MAI
Bases per a regir el procés de selecció per proveir interinament, per mitjà del sistema de concurs oposició lliure, la plaça de tresorer/a de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la constitució d’una borsa de treball
13

MAI
Mocions del grup municipal Ciudadanos al Ple telemàtic extraordinari de maig
16

MAR
Resolució d'Alcaldia sobre la suspensió de la sessió plenària ordinària de dia 19 de març de 2020
16

MAR
Resolució d'Alcaldia per establir un servei mínim del Servei Públic de Taxi al municipi de Ciutadella

 
Properes activitats
anar a l'agenda Separar ens uneix