· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
foto

El Patronat d’Escoles Infantils rebrà de forma individual la visita de les famílies a les escoletes

- 02/03/2021 -
El proper dia 15 de març s'inicia el termini d'admissió per al curs 2021-2022 dels alumnes de 0-3 anys.

S’organitzen visites individuals familiars i guiades als centres entre els dies 8 i 12 de març, abans de l'inici del termini d'admissió. Es necessitarà cita prèvia.

Imatge

L’Ajuntament referma la seva aposta per la sostenibilitat amb la instal·lació d’enllumenat LED als carrers Eivissa, Bisbe Sever i Bisbe Comes

- 28/02/2021 -
La renovació dels punts de llum facilitarà un important estalvi econòmic i energètic en el conjunt de l’actuació, que tindrà continuïtat en altres vies de Ciutadella. 

Imatge

L’Ajuntament de Ciutadella celebra la sessió del Consell de Ciutat

- 27/02/2021 -
Dia 23 de febrer es va reunir el Consell de Ciutat, màxim òrgan de participació ciutadana de Ciutadella.

L’objectiu que s’hi va marcar és aconseguir una Ciutadella més sostenible, i el compromís que la ciutat té amb els desset objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. 

cartell

L'Ajuntament de Ciutadella amplia el termini d'inscripció a les sessions de Tu tries!

- 26/02/2021 -
Són moltes les persones que s'han seguit inscrivint a les sessions virtuals d'orientació universitària Tu tries! I, amb l'objectiu que ningú no en quedi fora, hem ampliat el termini d'inscripció fins al 28 de febrer.

foto

El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Ciutadella presenta la 22a edició del programa Treball amb famílies

- 26/02/2021 -
És un programa de dotze propostes sobre diferents temes d'interès per als pares i les mares, dirigit per especialistes en cada matèria, i que crearà espais grupals de prevenció, d’orientació i de suport.

foto

Adjudicades sis parcel·les d’hort urbà a la zona de sa Vinyeta

- 24/02/2021 -
L’atorgament de les parcel·les, cadascuna de les quals té uns 40 metres quadrats, és per a un període de quatre anys

foto

Inici de les obres de millora del paviment del camí del Pilar amb una inversió de 141.000€

- 23/02/2021 -
L’Ajuntament recorda que a partir del dilluns 22 de febrer, i mentre durin les obres, el trànsit per aquesta via estarà restringit, quedant únicament permès per els residents i treballadors de la zona.

Imatge

Segueix la renovació de l’arbrat de la plaça del Born amb la substitució de sis mèlies per sis nous lledoners

- 19/02/2021 -
Aquesta tasca es va iniciar fa tres anys i fins ara ja s’han restituït 17 dels 26 arbres del conjunt, en una actuació que s’espera completar en els anys vinents.

foto

Ciutadella fa un nou pas en la millora de la xarxa de clavegueram amb la posada en marxa de les obres als carrers Doctors Camps i Sant Esteve

- 17/02/2021 -
Des del passat estiu, l’Ajuntament ha invertit més de 176.000 euros en cinc actuacions en els punts més problemàtics de la xarxa.

Imatge

Nou pas de l’Ajuntament en la millora de les urbanitzacions amb la finalització de les obres de la baixada a la platja de cala en Blanes

- 13/02/2021 -
Aquesta actuació s’emmarca dins l'aposta de l’Ajuntament per millorar les urbanitzacions del municipi, i en aquest cas es tractava d’una obra llargament sol·licitada pel veïnat, atès que el tram en qüestió presentava nombroses deficiències

més informacions
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
26

FEB
Aprovació inicial modificació de l'ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d'afegir-hi una disposició addicional
18

FEB
Resolució per mitjà de la qual es nomenen en pràctiques a Ciutadella de Menorca les nou persones aspirants aprovades en el procediment especial unificat
08

FEB
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa d'administratiu-va per a cobrir substitucions i/o vacants de lloc de feina d'administratiu, com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'Hospital
21

DES
Aprovació de l'oferta pública d’ocupació per a l’any 2020
03

DES
Informe valoració entrevistes per tal de seleccionar les persones del projecte ocupacional SOIB REACTIVA
30

NOV
Convocatòria de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'operadors
25

NOV
Convocatòria temporal de la plaça de personal secretari de contractació per comisió de serveis
19

NOV
Contractació del servei de matança d'animals a l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
13

NOV
Aprovació de l'extensió del termini establert per a resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el Catàleg municipal de camins rurals.
13

NOV
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança número 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
20

OCT
Bases per a la creació d’una borsa de treball per a la plaça de gerència de la Fundació Ciutadella Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
30

SET
Bases i segona convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’activació i la millora de la qualitat comercial, destinats als establiments d’activitats no essencials, afectats pel Reial decret 463 /2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma Covid-19
10

SET
Convocatòria i bases del procediment selectiu per a constituir una borsa de professionals en treball familiar
09

SET
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE ZONA DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TÒTEM I UNA PANTALLA D'INFORMACIÓ I PALMA DE MALLORCA AMB CAMÍ DE MAÓ DE CIUTADELLA DE MENORCA.
27

AGO
Bases que han de regir el procès de selecció persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l'escala d'administració especial subescala tècnic, llicenciats o graduats en dret (A1)
20

AGO
Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca
19

AGO
Informació pública mutació demanial (expedient 2018/013069)
12

AGO
Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell
03

JUL
Convocatòria la selecció de personal voluntari per a constituir una borsa de personal de la Brigada de fontaneria municipal què, per ordre de prelació i en cas de necessitat, se’ls podrà atribuir temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner municipal, en cas que s’estimi necessari per raons dels serveis municipals
03

JUL
Concessió d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació de diferents serveis de temporada a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca

 
Properes activitats
anar a l'agenda Separar ens uneix